Program Konferencji

Plik PDF

Czwartek, 19 marca 2009 r.

12:00

Uroczystość otwarcia Centrum

 

Powitanie uczestników
H. Skarżyński

Przemówienia zaproszonych gości

Wykład inauguracyjny - Wczoraj, dziś, jutro obrazowania MRI
P. Renshaw  - Brain Institute, University of Utah, USA

Otwarcie Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

Uroczystość odsłonięcia tabliczek "Przyjaciele po Wsze Czasy"

Zdjęcie pamiątkowe

14:00

Obiad

15:00

Sesja I: Odkrywanie sekretów mózgu za pomocą fMRI
Moderator: D. Yurgelun-Todd, J. Walecki

 

Zastosowanie fMRI w psychiatrii
D. Yurgelun-Todd - Brain Institute, University of Utah, USA

Podstawy metodologiczne fMRI
P. Bogorodzki - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska

Demonstracja nowego skanera rezonansu magnetycznego MR

T. Wolak - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa

Metody analizy i prezentacji danych fMRI
I. Rogowska - Brain Imaging Center, Mclean Hospital/Harvard Medical School, Boston, USA

16.20

Przerwa

16.30

Sesja II: Rozwój nauki dzięki MRI
Moderator: M. Kossut, K. Zaremba

 

MRI w obrazowaniu molekularnym
J. Walecki - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

Zastosowanie MRI w planowaniu operacji
B. Bobek-Billewicz - Centrum Onkologii, Gliwice

Nowe horyzonty rehabilitacji neuropsychologicznej
E. Szeląg - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

Tensor dyfuzji - podstawy i zastosowanie
L. Hermoye - Imagilys, Belgium

17.50

Projekcja filmu - "Wired to Win"

18.30

Posiedzenie Rady Programowej
Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

Piątek, 20 marca 2009 r.

9:00

Sesja III: MRI w audiologii
Moderator: J. D. Durrant, M. Gołębiowski

 

Obrazowanie czynnościowe kory słuchowej u ludzi
D. McPherson, H. Skarżyński - Brigham Young University, Provo, USA; Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa

Zastosowania MRI w audiologicznej diagnostyce różnicowej i badaniach słuchu

J. D. Durrant - School of Health and Rehabilitation Science, University of Pittsburgh, USA

Zmiany w nerwie słuchowym i korze słuchowej towarzyszące zaburzeniom pre- i postsynaptycznym funkcji
komórek słuchowych wewnętrznych i nerwu słuchowego

A. Starr - School of Biological Sciences, University of California in Irvine, USA

10:20

Przerwa

10:40

Sesja IV: MRI w badaniach farmakologicznych i próbach klinicznych
Moderator: I. Rogowska, P. Renshaw

Obrazowanie w odkrywaniu i dopuszczaniu do stosowania nowych leków
K. Batchelder - Genomic Healthcare Strategies, Boston, USA

MRI w badanich leków w !rmie Novartis
C. van Echteld - Novartis, Basel, Switzerland

Zaawansowane zastosowania fMRI w doskonaleniu metod leczenia psychiatrycznego
S. Williams - GlaxoSmithKline, London, England

12:00

Przerwa

12.20

Sesja V: MRI w badaniach naukowych i praktyce klinicznej
Moderator: E. Szeląg, D. McPherson

 

Upośledzenia funkcji poznawczych w schizofrenii - strukturalne i czynnościowe obrazowanie MR
K. Hugdahl - University of Bergen, Department of Biological and Medical Psychology, Norway

Badania czynnościowe fMRI w terapii jednostronnego pomijania
A. Marchewka, J. Seniów, K. Polanowska, K. Jednoróg, A. Czlonkowska, L. Królicki, A. Grabowska, M. Kossut
- Instytut Biologii Doświadczalnej PAN


Nieinwazyjna metoda obrazowania z magnetycznym znakowaniem krwi tętniczej (ASL) na przestrzeni 20 lat

M. Pawlak - Neuroradiology Research Division, Department of Radiology, University of Pennsylvania, USA

Hiperpolaryzowane środki kontrastowe

Z. Olejniczak - Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Zakład Rezonansu Magnetycznego, Kraków

13.40

Podsumowanie konferencji

13.45

Projekcja filmu - "Wired to Win"

Plik PDF pdf

powrót