Kontakt

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetanach
tel: 22 356 03 48 w godz 9.00 - 17.00

powrót