Deklaracja dostepnosci

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-01-18

Strona internetowa https://ncob.pl jest niezgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku aktualizacji strony po 18.01.2010 i archiwalnego charakteru strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnoscia strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa jest Andrzej Kuca, multimedia@ifps.org.pl. Kontaktowac mozna sie takze dzwoniac na numer telefonu 22/ 3560390. Ta sama droga mozna skladac wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz skladac zadania zapewnienia dostepnosci.

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegos ich elementu. Mozna takze zazadac udostepnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, na przyklad przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierac dane osoby zglaszajacej zadanie, wskazanie, o która strone internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jezeli osoba zadajaca zglasza potrzebe otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu,, powinna takze okreslic dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezwlocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepnosc architektoniczna

Do budynków Swiatowego Centrum Sluchu w Kajetanach mozna wejsc korzystajac z dwóch wejsc ogólnodostepnych (wejscie „B” od strony wschodniej i wejscie „A” od strony zachodniej.  Wejscie „B” otwarte    jest calodobowo, wejscie „A” otwarte jest w godzinach 7-21. W wejsciach budynku nie ma obszarów kontroli.

Korytarze, schody i windy w zaleznosci od ich lokalizacji w strefach  budynku wymagaja posiadania karty Kontroli Dostepu. Bez kart kontroli dostepu mozna poruszac sie po nastepujacych obszarach:

  • izbie przyjec
  • przychodni
  • rejestracji
  • holu glównym i restauracji

Obydwa wejscia dostosowane sa do poruszania sie osób niepelnosprawnych. Wejscie „B” umiejscowione jest na poziomie chodników zewnetrznych, do wejscia „A” niepelnosprawny dostanie sie za pomoca dwóch pochylni ( po lewej i prawej stronie wejscia). W budynkach znajduja sie windy zapewniajace poruszanie sie niepelnosprawnych po poszczególnych kondygnacjach budynku.

Na terenie zewnetrznym Swiatowego Centrum Sluchu Instytutu        Fizjologii i Patologii Sluchu w Kajetanach wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla niepelnosprawnych – 4 na garazu wielopoziomowym, 2 od strony zachodniej w poblizu Portierni.

Pacjenci korzystajac z pomocy psa asystujacego moga poruszac sie po terenie zewnetrznym Swiatowego Centrum Sluchu bez ograniczen. Poruszanie sie z psem asystujacym wewnatrz budynków Swiatowego Centrum Sluchu jest mozliwe bez ograniczen po powierzchniach ogólnodostepnych; 

  • izbie przyjec
  • rejestracji
  • holu glównym i restauracji.

Przebywanie psa asystujacego na oddzialach szpitalnych oraz na Bloku Operacyjnym jest niemozliwe.

Swiatowe Centrum Sluchu Instytutu Fizjologii i Patologii Sluchu w Kajetanach, zapewnia mozliwosc korzystania z pomocy tlumacza      migowego, po uprzednim zgloszeniu takiej potrzeby.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji dedykowanej – mozliwosc korzystania ze strony dostosowanej do urzadzen mobilnych.

powrót