Misja i koncepcja funkcjonowania
Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

Centrum, będzie stanowić nowoczesną platformę naukową, dydaktyczną
i kliniczną służącą rozwojowi i upowszechnianiu nieinwazyjnych metod diagnostyki obrazowej. Będzie służyć nie tylko pacjentom i pracownikom Instytutu, ale również całemu polskiemu środowiskowi medycznemu i naukowemu. Zasadniczym celem działalności Centrum będzie prowadzenie prac naukowo-badawczych z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego w różnych specjalnościach medycznych oraz spoza obszaru medycyny. Współpracę z Centrum zapowiedziało już wielu wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.

Mimo, iż badania fMRI wraz z oceną perfuzji i dyfuzji mózgowej są postrzegane jako niezwykle cenne narzędzie w wielu klinicznych i naukowych zastosowaniach, wciąż jednak jest to metoda nowa, wymagająca wiele pracy w celu stworzenia standardów pozwalających na uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych pomiarów. Wprowadzane nowe techniki obrazowania takie jak badanie czynnościowe (fMRI), obrazowanie tensora dyfuzji (DTI), obrazowanie perfuzji z wykorzystaniem środka cieniującego czy spektroskopia wymagają głębokiej wiedzy technicznej oraz zrozumienia procesów fizjologicznych leżących u podstaw tych zagadnień. Aby przeprowadzanie takich badań na szerszą skalę było możliwe, niezbędne jest stworzenie interdyscyplinarnej grupy, zajmującej się nie tylko pracą naukową w tej dziedzinie, lecz także szkoleniem wybranych grup specjalistów.

 

 

 

powrót