Zakres prac naukowo-badawczych

Szczególnym obszarem zainteresowania tworzącego się zespołu naukowo-badawczego będą badania czynności kory mózgu człowieka przy użyciu metody rezonansu magnetycznego (fMRI). Jedną z podstawowych zalet tej metody, jest jej całkowita nieinwazyjność. Lista zastosowań tego typu badań stale rośnie. Są niemal niezbędne przed ważniejszymi zabiegami operacyjnymi w neurochirurgii czy otolaryngologii, stając się w wielu ośrodkach badaniami z wyboru w ocenie dostępu
i ryzyka chirurgicznego. Coraz częściej badania czynnościowe wykorzystuje się do monitorowania leczenia niektórych chorób i oceny skuteczności działania leków.

Działalność Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego umożliwi dynamiczny rozwój badań dotyczących funkcji układu słuchowego. Pierwszym samodzielnym projektem realizowanym w Centrum mają być badania dotyczące funkcji układu słuchowego. Głównym celem badawczym będzie stworzenie map aktywacyjnych mózgu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kory słuchowej, m.in. organizacja tonotopowa kory, zbadanie odbioru struktury przestrzennej i czasowej dźwięków, ich rozpoznawania i lokalizacji, znalezienie obszarów selektywnie reagujących na dźwięki mowy oraz mechanizmów sprzężeń zwrotnych w układzie słuchowym, których zaburzenia mogą leżeć u podłoża wielu chorób z zakresu układu słuchowego. Dzięki zastosowanemu modelowi eksperymentalnemu można będzie badać czynność układów neuronalnych warunkujących mowę (zmiany plastyczne powstające podczas uczenia się nowych języków, badanie osób dwujęzycznych, osób posługujących się językiem migowym, osób niesłyszących). Będzie też można określić szczególne umiejętności, np. słuchu absolutnego, oraz lepiej poznać patofizjologię czynności słuchu, dając tym samym szanse stworzenia lepszych metod terapii. Metodę fMRI można także wykorzystać do badań odmienności funkcjonowania kory mózgu u osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem wyników operacji przywracających słuch. Szczególnym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się też zjawisko szumów usznych (tinnitus), w którego zbadaniu fMRI może odegrać znaczącą rolę.

Poza obszarem układu słuchowego, badania czynnościowe mózgu dają szansę na dokładniejszą analizę funkcjonowania pozostałych zmysłów: wzroku, węchu, dotyku. Pozwolą też bliżej określić funkcje poznawcze np. pamięci, orientacji przestrzennej, podłoża neurofizjologicznego emocji, lateralizacji funkcjonalnej półkul mózgowych. Wiele praktycznych aplikacji fMRI znajdzie się w badaniu niektórych zaburzeń psychiatrycznych jak również w badaniach procesów uczenia się, starzenia, procesów metabolicznych oraz badania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi strukturami mózgu. Metoda ta może też zostać wykorzystana jako jedna z metod badania wpływu nowych leków na funkcjonowanie mózgu. Niezwykle ważną dziedzinę stanowią badania fMRI wykonywane na potrzeby klinik neurochirurgicznych w przygotowaniu chorych do leczenia guzów mózgu lub padaczki.

Dziś możemy powiedzieć, że dysponujemy najnowocześniejszym skanerem rezonansu magnetycznego w Polsce, którego potencjał będzie wykorzystany do badań klinicznych, lecz przede wszystkim do badań naukowych, które mamy nadzieję wniosą wiele nowych metod diagnostycznych do polskich placówek diagnostyki obrazowej
i stworzy szansę na uczestnictwo naszego kraju w międzynarodowych programach badań.

powrót