Uroczystość otwarcia
NAUKOWEGO CENTRUM
OBRAZOWANIA BIOMEDYCZNEGO - NCOB

w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

W dniu 19 marca 2009 r. odbyło się w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach uroczyste otwarcie Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego (NCOB). Gościem honorowym uroczystości był Wicepremier i Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak oraz liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także pracownicy nauki z uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Symbolicznego otwarcia Centrum dokonał prof. Henryk Skarżyński w towarzystwie Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Adama Fronczaka, Doradcy Prezydenta RP - Anny Gręziak, prof. Władysława Torbicza - Przewodniczącego Rady Programowej NCOB, prof. Jana Marii Wójcickiego - Przewodniczącego Zarządu Sieci Naukowej Inżynierii Biomedycznej BIOMEN oraz prof. Jana Schmidta - Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia tabliczek "Przyjaciół po Wsze Czasy". Wśród osób, które odsłaniały tabliczki znajdował się Wicepremier Waldemar Pawlak oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Wielu pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe: złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi oraz odznaki Zasłużony dla Służby Zdrowia.

Z okazji otwarcia Centrum zorganizowano dwudniową międzynarodową konferencję naukową, której wykładowcami byli wybitni specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, reprezentujący m.in. Uniwersytet Harvarda w Bostonie, Uniwersytet Kalifornijski w Irvine, Uniwersytet Utah w Salt Lake City, Uniwersytet Brigham Young w Provo, Uniwersytet w Pensylwanii i Uniwersytet w Pittsburgu, a także reprezentanci czołowych ośrodków europejskich - m.in. Instytutu Psychiatrii King's College w Londynie i instytutów naukowych z Belgii i Norwegii. Wśród uczestników i wykładowców znaleźli się także przedstawiciele polskich ośrodków naukowych - Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Program naukowy był poświęcony współczesnym problemom i zastosowaniom różnych technik bioobrazowania wykorzystującym jądrowy rezonans magnetyczny. Podczas konferencji przedstawiono ponad 25 referatów i wykładów ilustrowanych pokazami badań przeprowadzanych na żywo w pracowniach Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Obradom konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: posiedzenie Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN oraz posiedzenie Rady Programowej Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego.
Otwarcie Centrum i konferencja naukowa przyciągnęły uwagę wielu środowisk naukowych w Polsce. Liczba uczestników przekroczyła 260 osób. Niezwykle duże było też zainteresowanie mediów, co znalazło swój wyraz w licznych wiadomościach telewizyjnych i radiowych, oraz ponad 30 doniesieniach prasowych.

powrót