Warsztaty dla dziennikarzy

W przeddzień otwarcia Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego, w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach odbyły się warsztaty praktyczne i teoretyczne z zakresu techniki obrazowania fMRI. W warsztatach wzięło udział ponad 20 dziennikarzy - przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Profesor Henryk Skarżyński, otwierając spotkanie, przedstawił krótką historię powstania Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego (NCOB), a następnie nakreślił perspektywy tego Centrum. Zdaniem Profesora, otwarcie NCOB może być zaczynem ogromnego rozwoju medycznego i naukowego w Polsce. Nowoczesne techniki obrazowania pozwolą lepiej poznać mechanizmy powstawania wielu chorób oraz opracować nowe, skuteczniejsze metody leczenia. Temu mają służyć badania czynnościowe mózgu wykonywane w Centrum. Zespół specjalistów z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego zaprezentował dziennikarzom możliwości, jakie posiada fMRI w Kajetanach. To wywołało lawinę pytań, na które odpowiadali z dużym entuzjazmem naukowcy. Na koniec chętni i ciekawi dziennikarze skorzystali z możliwości zbadania się.

powrót