Podpisano umowę o współpracy ramowej

W dniu 24 września 2009 roku w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odbyło się spotkanie dotyczące podpisania umowy o współpracy ramowej pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych a Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Celem umowy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego oraz potencjału i pozycji obu instytucji dla intensyfikacji działań służących rozwojowi badań naukowych i ich praktycznemu wykorzystaniu.

W trakcie spotkania zespół Naukowego Centrum Badań Biomedycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentował najnowsze, unikalne osiągnięcia naukowe z wykorzystaniem wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego o indukcji pola głównego 3T oraz przedstawił tematy wspólnych projektów realizowanych z naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

Umowa została podpisana przez prof. dr hab. inż. Jana Szmidta - Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego - dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w obecności Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Nauki -prof. dr hab. inż. Tadeusza Kulika.

powrót