Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu